Chính sách thanh toán

Khi mua hàng khách hàng thanh toán bằng tiền mặt sau khi nhận hàng (COD).